HTML

Geo blogja (régi)

Friss topikok

B. Ki győzze le Orbán Viktort?

2014.10.20. 11:48 Geo_

Igyekszem bemutatni, hogy ennek a kérdésnek így nem sok teteje van - ugyanakkor nagyon sokan így teszik fel a kérdést. Nem véletlenül, mivel a politikában nem elhanyagolható a személyek, személyiségek - s adott esetben azok torzulásának a - szerepe.

Igyekszem bemutatni, hogy ennek a kérdésnek így nem sok teteje van - ugyanakkor nagyon sokan így teszik fel a kérdést. Nem véletlenül, mivel a politikában nem elhanyagolható a személyek, személyiségek - s adott esetben azok torzulásának a - szerepe.

Figyelemre méltó, ahogyan pl. Török Gábor politikai elemző "baromi jónak" tartja Orbánt, mint politikust - s hatalomtechnikai értelemben még igaza is van, s ennek a Magyar polip c. könyv sem mond ellent. Az un. baloldalon eleve úgy vetődik fel sokakban a kérdés: ki lesz képes legyőzni Orbán Viktort? S arra gondolnak, hogy egy olyan karizmatikus, a tömegeket mozgósítani képes vezetőre gondolnak, aki képes az embereket maga mögé állítani, s egy vitában képes legyőzni/megsemmisíteni Orbánt. OK, de mi van akkor, ha a Keresztapa nem áll ki vitázni? Ebben az esetben a vitakészség persze fontos - de már nem meghatározó lépesség. Természetesen nem lehet sikeres az a politikus, aki nem tudja megfelelően "eladni" - önmagát ÉS a politikáját.

Némi után olvasással, http://www.veniens.hu/vallalatepito/2013/01/04/csoportszerepek-optimalis-osszetetelenek-valtozasa-a-vallalati-eletciklus-menten/ vagy a gyakorlati tapasztalataink alapján beláthatjuk, hogy egyes fázisokban, helyzetekben más- és más tulajdonságokra van szükség. Egy párt felépítésében, a személyes vonzerőnek, karizmának van nagy szerepe. (serkentő, forrásfeltáró). Hasonló tulajdonságokra van szükség a kampányokban is. Ettől eltér a kormányzói feladat: az alapvetően mások által kigondolt, majd megtervezett akciókhoz kell biztosítani az erőforrásokat, a csoportok együttműködését - s reálisan kell tudnia értékelnie az emberek, szervezetek teljesítményét.

 

Mivel - korábbiak alapján - nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz aktuális a jelöltállítás, abban bizonytalanság van, hogy most elegendő-e a képességekre-, vagy már létező tudásra-tapasztalatokra figyeljünk-e. Pl. a kiválasztott jelöltnek rendelkeznie kell gazdasági, jogi, szakpolitikai ismeretekkel, angol nyelvtudással - de ha 3-5-7 évben kell gondolkodnunk, ennyi idő alatt a tudás- és a gyakorlat megszerezhető.

Mielőtt felkérnénk egy közepes cég közepes HR-esét, hogy egy közepes fejvadász cég számára fogalmazza meg a munkaköri profilt, mely alapján több ezer alkalmas jelölt-jelöltet találna a részünkre - érdemes megnéznünk, máshol ez hogyan történik.

Az NSZK-ban nem lehet jelölt az, aki ne bizonyított volna a tartományi politikában vagy a kormány tagjaként - az USA-ban pedig lépviselőként, szenátorként kell tapasztalatot és hitelességet szerezni. S bár most elsősorban olyan jelöltet keresünk, akiből sikeresen válhat győztes, nem árt megjegyezni: ezek a módszerek sem abszolutizálhatók. Pl. amíg Jimmy Carter minden idők egyik legintelligensebb, addig Ronald Reagan a legkevésbé intelligens elnökök közé tartozik, addig kormányzati teljesítményükben ég- és föld a különbség, sajnálatosan nem az ész és az IQ javára.

A hazai tapasztalatok: Antall József sikerrel jelenítette meg a nyugodt erőt képviselő úriembert - az SZDSZ-nek pedig nem is volt 1, azaz egy arca, aki a programot, a pártot és a törekvéseit egy személyben képviselhette volna. 94-ben az MSZP, 2010-ben a Fidesz szinte bárkit kiállíthatott volna.

Bizonyíthatatlan - de Gyurcsány 1998-ban valószínűleg megverte volna Orbánt. Az alapvetően sikeres kormányzás után Horn (és a szocik kampánya!) fáradtnak, öregesnek tűnt a fiatal kihívó dinamizmusához képest. 2002-ben a konszolidált, szakértő imázsú -s persze, a szociális rendszerváltással kampányoló Medgyessy tudott győzni. A 2006-os kampány, illetve annak következményei ismertek - bár a "Rosszabbul élünk" kampányra ma is csak logikus konteók ismertek, pontos magyarázat viszont nem. S bár Mesterházy nem nevezhető karizmatikusnak s kiemelkedő szónoknak sem - a 2010-es és 14-es bukás (vagy annak mértéke) nem annyira személyes képességeinek, hanem mondanivalójának, hitelességének hiányával magyarázható. Magyarázat sem kell hozzá: a 2012-es Bajnai sokkal jobb eredményt ért volna el. (A részletekre figyelő olvasómban felmerülhet: 1998-ban Horn valójában megverte Orbánt, illetve az MSZP a Fideszt - de ennek magyarázata található a következőkben.)

Itt magyarázom meg, hogy előző posztomban miért foglalkoztam a lehetséges politikai szcenáriókkal: HR-es múltan alapján is fontosnak tartom a vezetők személyét, de látható, nem mindegy, milyen műsorról van szó - konszolidált viszonyok vagy válság, hogy egy domináns párt keresi a maga jelöltjét, vagy egy jóval szélesebb társadalmi bázis, egy széles koalíció által állítandó szereplőről van-e szó.

Bármennyire is negatív kicsengésű, de ne legyen kétségünk: lesz majd casting, jelölt keresés. Tudom, nem egy erős állítás: higgyék el nekem, az eddigieknél célravezetőbb, megalapozottabb módszerek is léteznek (vagy tán csak azok) - de ennek tárgyalása még idő előtti. Addig is épüljenek a csapatok, készüljenek az új műsortervek - de bárki eljátszhat a gondolattal, hogy milyen jelöltet szeretne.

 

 

MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYPROFIL

a Magyar Köztársaság……….szervezeti egység

miniszterelnöki……munkaköréhez

Készítette: ……………………………………….

Dátum: …20??………………………..

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPKÖVETELMÉNYEK

Szakképzettség (végzettség):

Szakmai gyakorlat (mértéke és jellege):

Vezetői gyakorlat (mértéke és jellege):

Nyelvismeret (elvárt szint):

Egyéb alapkövetelmények:

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ELVÁRÁSOK

Szükséges szakismeret, szaktudás (köre és mértéke):

Egyéb szakmai elvárások (pl. számítógépes ismeretek, speciális tréningek stb):

A munkakör betöltőjével kapcsolatos képességek, készségek és személyiségtulajdonságok:

Kompetencia:

Nem fontos

Fontossági szint *

1

2

3

4

5

INTELLEKTUÁLIS KÉPESSÉGEK

Problémamegoldás: a jelentkező problémák felismerése, definiálására, a feltételek megfogalmazása, a prioritások felismerése és a megoldási alternatívák kidolgozása.

Kreativitás , eredeti gondolkodás képessége: az önálló munkára való képesség, eredeti ötletek kidolgozása és ezek beépítése a tevékenységbe.

Verbális, fogalmi gondolkodás: Verbális jelentések megragadása, konkrét gondolkodás, ítéletalkotás és diszkriminációs képesség.

Numerikus és matematikai gondolkodás: Gyakorlati számolási képesség, logikai következtető képesség, funkcionális gondolkodás

Térbeli, műszaki gondolkodás: transzformációs képesség, divergens gondolkodás, műszaki tervező és konstruáló képesség.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGEK:

Együttműködő képesség: A vezetőkkel és munkatársakkal való kapcsolattartás képessége, egy közös cél érdekében történő együttműködés képessége.

Kommunikációs készség: A szóbeli és írásbeli kommunikáció minősége: gondolatok, elképzelések kifejezésének módja szóban és írásban.

Szociális hatékonyság: Határozott és magabiztos mozgás a társas környezetben, képesség a szociális interakciók megfelelő szabályozására

Tolerancia: A szociális interakciókban keletkező feszültségek tolerálásának képessége, a másokkal való kiegyensúlyozott viszony.

Konfliktuskezelési képesség: Ellentmondásos helyzetek és problémák hatékony elemzésének és kezelésének képessége .

Szocializáltság: Szociális felelősségtudat és érettség. Általánosan elfogadott normák és szabályok, utasítások betartásának képessége.

EMOCIONÁLIS, AFFEKTÍV TULAJDONSÁGOK

Pszichés terhelhetőség: Pszichés terhelés alatt, stressz-helyzetben, munkacsúcsok esetén is stabil munkateljesítmény nyújtásának képessége.

Rugalmasság: nyitottság és fogékonyság az új iránt, a változó feltételekhez való alkalmazkodás képessége

Stabilitás: Kiegyensúlyozottság, lelki egyensúly. Érzelmi hangulatai nem hatnak ki munkavégzésére. Az indulatok racionális ellenőrzésének képessége.

Frusztráció tolerancia: A cél elérését akadályozó tényezők hatására nem jelentkezik teljesítményromlás, színvonalcsökkenés, elkedvetlenedés

Önbizalom: Az értékek, képességek tisztán látása, az önismeret, önértékelés magas szintje, a saját személyiséggel való elégedettség.

[1] A munkakörben megjelenő kompetencia fontossági szintjét kell megjelölni egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1 a munkakör ellátáshoz szükséges kompetencia csekély fontosságára, az 5 annak nagymértékű fontosságára utal.

MUNKÁVAL KAPCSOLATOS ATTITŰD

Felelősségtudat: Saját munkájának, cselekedeteinek, magatartásának következményeiért vállalt felelősség.

Önállóság: Az önálló munkavégzés képessége. A feladatok elvégzésének képessége állandó irányítás és ellenőrzés hiányában.

Folyamatos szakmai fejlődés igénye, tanulékonyság: a szakterületen megjelent újdonságok ismerete és alkalmazása. Az állandó szakmai fejlődésre való igény, a tudás folyamatos fejlesztése

Teljesítményorientáltság: Belső erő, késztetés a kitűzött célok maximális megvalósítására, a magas teljesítmény elérésének igénye.

Kezdeményező készség: Az ötletekre, információkra, problémákra való gyors reagálási készség, a cselekvés elindításának képessége.

VEZETŐI KÉPESSÉGEK

Szervezeti tudatosság: A szervezet ismerete, működési folyamatainak, erősségeinek és gyengeségeinek tudatosítása.

Szervezés, mások koordinálása: A csapata munkájának megszervezésére, tervezésére, ellenőrzésére való képesség.

A munkahelyi légkör kialakítása: A munkatársakkal való kollegiális, kölcsönös tiszteleten és segítésen alapuló társas viszony kialakítása.

Döntési képesség: A tényezők mérlegelése után gyors és határozott állásfoglalás.

Csapatépítés és irányítás: Olyan csoportok kialakításának képessége, amelyek tagjai együttműködve, megfelelő légkörben dolgoznak a célok megvalósításán.

Stratégiai gondolkodás: A szervezet hosszú távú stratégiai céljainak ismereteiben a szervezet stratégiájának kialakítására, a hosszú távú tervezésre való képesség.

Munkatársak menedzselése: A munkatársak felelősséggel való égi visszacsatolás nyújtásának képessége.

Mások befolyásolása: A tárgyalások során hatásos érvelés, mások megnyerése a megvalósításhoz.

-->

7 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://geo2.blog.hu/api/trackback/id/tr218247900

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

62847 2014.10.21. 16:38:01

Érdekes, én ilyenkor mindig emlékeztem valamire, valakire...Igy van ez erről a "Ki győzze le..." kérdésről is. Amikor itt mindenki kiszolgálta Herr M.Rakosi-t, kényre kedvre, vagy aztán szopta Kádár elvtárs alatt az anyatejet (vagy a meló nélküli pénzt),akkor bezzegh senky nem állt fel és kérdezte: Ki gyözze le Csermanek Jánost...igaz én nem is akartam legyőzni, de megkeresve "nytartó lapját", kissé belesegítettem abba, hogy a sittről kijöjjön.Aztán eszembe jut Papp Laci. Akkor még a mostani bezárt patika helyén a Királyhágaó...-majd..Joliot Curie...-mára Királyhágó téren, a mostani bezárt patika helyén volt egy presso (a nevét már nem tudom). Aztán egy délelőtt látom ám, hogy Ádler Zsiga bácsi, bemegy a Papp Lacival, és leülnek. Akkor jöttek a "favágásból", amelyet itt a budai erdőben gyakorolta Laci, és levezetésképp futva jött a pressóba. Aztán kapott Zsiga bácsitól egy Bambit.. ha tudná valaki mi az. És ez így ment szinte napról napra, de hétről hétre biztosan. És ebből meg lehetett érteni,csak jó vezető-edző mellett, következetes és fáradságos,kemény munkával, gyakorlással lehet valakit "legyőzni" uram bocsá kiütni. Az a handa-banda, ami itt m egy : ki lsz a kihívója...nem állt ki a megmérettetésre, meg ezek a semmit se bizonyító szócséplések csak arra valók, hogy a hatalom röhögjön az egészen, hisz ezek a lózungok már a választásra képes magyar állampolgárok elótt csontig le vannak koptatva. Az utolsó ilyen játékot a Fleto csinálta, de minek, hiszen utána semmit nem tudott kezdeni az összeharácsolt hatalommal.Épp ezért azt ajánlom minden hőzöngőnek, legalább is ami a saját pártomat az MSZP-illeti, sokkal nagyobb alázattal gondolja át: mi i a viszonya ennek a Pártnak a magyar Néphez, mintsem hogy ezekbe a hözöngő locsogásokba belekeveredjen.Nem Orbánt kell legyőzni, hanem a magyar Népet, Nemzetet kell meggyőzni, ami kurvára más feladat, mint csak "szájhősködni".Ezért hát -Emberek - hagyjátok a fenébe ezeket a Ki-Kit Győz Le (KKGL) dumákat.Ami pedig ezeket a "gjmű.alkalmasági" vizsgakérdéseket illeti: Nem az a kérdés , hogy honnan jössz, hanem hogy merre mész,és elérsz - e odáig ? doki

12347 2014.10.21. 17:47:59

1. xdoki Szándékom szerint épp azt akartam kifejezni, hogy nem egy megváltót kell keresni. "Ami pedig ezeket a "gjmű.alkalmasági" vizsgakérdéseket illeti:" - játéknak szántam, illetve annak, hogy bárki elgondolkodhasson azon, hogy szerinte milyen vezetőre lenne szükség.

338056 2014.10.21. 19:24:25

Nincs új a nap alatt... Annak idején a dinoszauruszok ábrándoztak így az emlősök legyőzéséről, tudomást sem véve a környezet drasztikus változásáról. Ma már nincs akkora külső hatalom és remélhetően "működő tőke" sem, hogy egy ilyen pártot a hatalom közelébe segítsen. Az amcsik most még megpróbálják, de tőlük nem is lehet mást elvárni....

12347 2014.10.21. 21:17:15

3. bakcsó - bevallom, nem értelek: "egy ilyen pártot" - melyiket? Nem beszéltem egyről sem. Majd később persze tervezem.

338056 2014.10.21. 22:32:25

Geo! Attól, hogy ezek a pártok egy nagy "szétfröccsenés" eredményei, még nagy különbség nincs köztük, legfeljebb az első számú vezetőik személyében. Ők viszont abban egyformák, hogy saját magukat tartják egyedül alkalmasnak az ellenzék vezetésére... Valami hasznosabbal kellene foglalkoznod, mert a döglött lovat hiába noszogatják....

12347 2014.10.22. 00:25:41

5. bakcsó OK, értelek - de ezekről a pártokról már írtam, hogy alkalmatlanok a változtatásra. (nyuggerként nekem hasznos, mert elmegy vele az időm :-)

328458 2014.10.23. 14:12:15

A 'felvetés IS egy vicc', a mai maffia-vezér nem váltható le. ( a maffia egy olyan képződmény, aminek belső törvényei vannak, ezek egyike: a vezető csak kiiktatható, leváltására nincs lehetőség ! )! Ezt kellene már belátniuk a leváltásról álmodozóknak ! A 'demokrácia' kapitalista környezetben sajnos ezzel a hibával jár, a demokráciát 'demokratikus úton' le lehet váltani, de visszaállítani már nincs lehetősége !